WIC

WIC means healthy food at NO COST to those who qualify!


Ang WIC nagahatag ug himsog nga pagkaon, edukasyon sa nutrisyon, suporta sa pagpasuso, ug referral sa uban pang makatabang nga serbisyo sa buntis nga indibiduwal, bag-o nga inahan, mga masuso, ug kabataan ubos sa 5 anyos. Amahan, apohan, ug uban pang nagahatag pag-atiman mahimong maka-apply sa WIC sa bata nga ilang giatiman. Ang nagatrabaho nga pamilya ug dili U.S Citizen mahimong mo kwalipikar usab. Kon nagkinahanglan ka ug tabang aron ipasibo ang imong badget sa pamalitonon, mahimo kang magsugod sa aplikasyon karon sa online.

PAG-APLAY KARON!


Unsa ang WIC?

Ang WIC nagkahulogan ug Babaye, Masuso, ug Kabataan. Ang tumong sa WIC mao ang mapamaayo ang panglawas ug nutrisyon sa inahan ug mga bata. Nasayod ang tanan nga ang sayong bahin sa pagbuntis sa kabataan kauban sa pinaka-importante nga panahon sa pagtubo ug pagdevelop ug ang WIC anaa alang sa pagtabang.

 


Unsa ang ginatagana sa WIC?

 

Binulan nga benepisyo alang sa masustansya nga pagkaon:
Mga tambag sa pagpasuso ug suportang mga serbisyo:
Referrals sa uban pa nga mga serbisyo:
 • Gatas, keso, cereal, gulay kauban ang poi, prutas, 100% nga juice o duga, tibuok nga mga produkto sa lugas kauban ang bugas, gatas, itlog, tofu, pagkaon sa bata ug daghan pa!

LISTAHAN SA PAGKAON SA WIC

 • Inahan ngadto sa inahan nga suporta sa pagpasuso gikan sa kauban nga magtatambag
 • Tambag sa pagpasuso gikan sa espesyalista sa pagpasuso
 • Aduna usab bomba sa dughan alang sa inahan nga nanginahanglan niini
 • Ispesyal nga pagkaon alang sa inahan nga nagapasuso ngadto sa 6 ka bulan o taas pa.
 • Ispesyalista sa Pagpasuso
 • Kaayohan sa bata ug pag-atiman
 • Medicaid
 • Temporaryo nga Tabang sa Nanginahanglan nga Pamilya (TANF)
 • Katabang nga Suplemental sa Nutrisyon nga Programa (SNAP)/Food Stamps
 • Pagplano sa Pamilya
 • Head Start

Unsaon pag-apply

Mahimo kang mo partisipar sa Hawaiʻi WIC kon ikaw:

 • Buntis, nagapasuso, o adunay bata sulod sa milabay nga 6 ka bulan, o adunay anak ubos sa 5 anyos, kauban niini ang giatiman sa nag-inusarang amahan, apohan, naga-amuma nga ginikanan, ika-duha nga ginikanan
 • Nagpuyo sa Hawai'i (kalakip niini ang pamilya sa sundalo, imigrante, ug langyaw nga istudyante)
 • Adunay kinitaan sa sulod sa pamilya nga mo tukma sa mga giya, O nagadawat na sa TANF, SNAP, QUEST o Medicaid.

Pil-api ug isumiter ang Hawai'i WIC nga pre-application sa online, ug ang trabahante sa WIC mo kontak kanimo. Mahimo usab nimong tawagan ang 586-8175 (Oahu) o toll-free sa 1-888-820-6425 (Silingan nga Isla) alang sa tabang. 

Pasiunang aplikasyon diri.

 


Ang imong una nga appointment

Unsa ang kinahanglan nako dalaon sa akong una nga appointment?
 • Pamatuod sa imong pagkatawo ug bisan asa sa bata nga nagpangidaron 5 anyos sama sa birth certificate, lisensya sa pagdrayb, ID kard sa iskwelahan, o rekord sa health care provider
 • Pamatuod sa adres sama sa renta o dokumento sa pagpautang, utility o bill sa telepono, paystub, o sulat gikan sa gikapoy-an.
 • Pamatuod sa kinitaan sama sa paystub, sulat sa SNAP o TANF, Medicaid kards o tax returns.
Unsay akong ekspektasyon?

Sulod sa imong una nga appointment adunay represente sa WIC nga magpasabot kanimo sa proseso sa iligibilidad aron masiguro nga makab-ot nimo ang kriterya.

Ang imong representante maghimo sa:
 • Pagpahigayon ug pagsusi sa panglawas
 • Maghatag oportunidad nga hisgotan ang nutrisyon ug panglawas nga kabalaka
 • Maghatag referrals sa uban pa nga pagpanambal nga pag-atiman o serbisyo
 • Maghatag ug binulan nga benipisyo ug edukasyon nga makatabang kanimo ug sa imong badyet sa pagkaon

Hinumdomi, ang imong anak kinahanglan kauban nimo sa imong una nga appointment.

 


eWIC kard ug Benepisyo

Unsa ang ginatagana sa WIC?
 • Ang benepisyo sa eWIC kard ug ang listahan sa pagkaon nga mahimo nimong paliton gamit niini.
 • Ang panglawas ug nutrisyon nga pagsusi sa matag usa nga mo kwalipikar sa imong pamilya
 • Nutrisyon nga pagpanambag nga magpokos sa imong panginahanglan ug kabalaka.
 • Impormasyon sa pagpasuso ug suporta ngadto sa mga interesado.
 • Referrals sa uban pa nga mga programa ug serbisyo.
 • Pagpailin-ilin sa iskedyul sa personal o lagyo nga appointments.

FAQs

Unsaon nako pagkuha ug benepisyo sa WIC sa akoang WIC account?

Sa imong WIC appointment, ang trabahante sa WIC magdugang sa imong benepisyo ngadto sa eWIC account sa imong pamilya. Makadawat ka ug listahan sa imong benepisyo sa WIC sa imong pamilya sulod sa mosunod nga tulo ka bulan. Kini nga listahan adunay sinugdanan ug kataposan nga petsa alang sa imong benepisyo.

Unsa ang eWIC kard?

Ang eWIC kard sama sa debit kard. Mahimo nimo gamiton ang eWIC kard sa pagpalit sa aprobado sa WIC nga pagkaon sa WIC nga mga tindahan. Ang imong lokal nga ahensiya magdugang sa benepisyo sa imong pamilya sa imong eWIC account.

Kinsa ang kinahanglan nako nga kontakon kon ako magkaproblema sa akong eWIC kard?
 • Pakig-istorya sa imong lokal nga trabahante sa WIC nga ahensiya
 • Bisitaha ang lamesa sa serbisyo sa kustomer sa imong tindahan
 • Tawag sa eWIC Kard Serbisyo sa Kustomer sa 1-844-540-3013
 • Bisitaha ang www.WICconnect.com

 


WICShopper nga App sa Telepono

Kalakip sa mga bahin sa App:

 • Mo scan sa pagkaon gamit ang Scan Barcode aron makita kon unsa ang gitugot sa WIC.
 • Makita ang listahan nga gitugot sa WIC nga pagkaon.
 • Gamita ang I Coudn't Buy This! aron e-report ang pagkaon nga sa hunahuna nimo gitugot sa WIC apan dili ka makapalit sa tindahan
 • Pangitaa ang Yummy Recipes!
 • E-rehistro ang imong WIC kard ug gamita ang My Benefits aron makita ang kasamtangan nga balanse sa imong benepisyo.
 • Pangita ug opisina sa WIC o tindahan sa WIC.
 • Gamita ang Produce Calculator ug Cereal Calculator samtang ikaw namalit.

 

Download diri alang sa iPhone

Download diri alang sa Android

 

Hibaloa ang imong benepisyo sa WIC nga pagkaon.

Ikaw gitugotan lamang sa pagpalit sa pagkaon nga anaa sa imong WIC nga pakete. Bisan kon ang delata nga pagkaon "gitugot sa WIC" tingali kini wala gitugot kanimo nga imong mapalit isip parte sa imong benepisyo sa WIC. Pananglitan, ang delata nga isda kinahanglan anaa sa imong listahan sa pakete sa pagkaon aron imo kining mapalit sa tindahan. Kinahanglan ang imong WIC naka-rehistro sa imong app o ang app dili makahibalo kon unsa nga butang ang gitugot sa imong pamilya nga benepisyo sa pagkaon.

Ang pagrehistro sa eWIC Kard ug WICShopping App

Alang sa pag-setup sa imong eWIC Kard:

 • Pagpili ug 4 ka numero Personal nga Inilang Numero (PIN) usa pa nimo gamiton ang kard.
 • Alang sa pagpili sa imong PIN:
  • Tawag sa naka-awtomatiko nga linya sa telepono sa 1-888-347-5449 O
  • Adto sa : health.hawaii.gov/wic/eWIC
  • Gikan didto ikaw giyahan kon asa ikaw makapili sa imong PIN.

Alang sa pag-setup sa imong WICShopper App sa Telepono:

 • E-Instalar ang “WICShopper” gikan sa imong app store
 • Pilia ang Hawaii isip imong WIC nga ahensiya.
 • Pagrehistro gamit ang 16 nga digit sa numero sa imong eWIC kard
 • E-scan ang bar code sa produkto aron mailhan ang aprobado sa WIC nga pagkaon samtang ikaw namalit.
 • Tan-awa ang imong kasamtangan nga benipisyo, aprobado nga listahan sa pagkaon, resipe, ug daghan pa diha lamang sa app!

 


Listahan sa pagkaon sa Hawaii WIC

DAIRY AND SOY

 • Walay tambok ug ubos sa tambok (1%) nga gatas para sa babaye ug kabataan 2 hangtod 5 anyos
 • Whole milk para sa kabataan 12 hangtod 24 ka bulan
 • Keso
 • Kosher nga gatas ug keso
 • Soy nga gatas ug tofu
 • Yogurt

PROTINA

 • Itlog
 • Pinauga nga liso, gibahin nga mga gisantes o lentil
 • Delata nga liso
 • Peanut butter
 • Delata nga isda alang sa bug-os nagapasuso nga inahan

TIBUOK NGA LUGAS

 • Brown nga bugas
 • Tortilla (mais o tibuok trigo)
 • Pan (tibuok trigo)
 • Oatmeal
 • Tibuok trigo nga pasta

JUICE O DUGA

 • 100% juice o duga

MGA PRUTAS UG GULAY

 • Presko ug naka-yelo nga mga prutas ug gulay
 • Dagaya sa bitamina C 100% nga juice o duga
 • *Mahimo nimo nga gamiton ang imohang kwarta sa prutas ug gulay sa WIC alang sa Poi

CEREAL

 • Gipalig-on sa iron ug ubos sa asukar
 • Daghan ang tibuok trigo nga taas sa fiber
 • Mga kapilian nga walay Gluten

MGA PAGKAON SA BATA UG PORMULA

 • Cereal sa bata
 • Pagkaon nga prutas sa bata ug mga gulay
 • Pagkaon sa bata nga karne alang sa bug-os nga gipasuso nga bata
 • Pormula*

*Ang WIC nagpasalig nga motabang sa mga inahan nga makab-ot nila ang ilang tumong sa pagpasuso. Ang pagsugod o pagdugang sa pormula makahimong mopamenos sa suplay sa gatas sa inahan. Kon ikaw nanginahanglan sa tabang aron mamentinar ang suplay, palihog tawag sa imong lokal nga opisina sa WIC. Pangitaa ang imong lokal nga WIC Coordinator sa Pagpasuso diri.


Listahan sa pagkaon alang sa Buntis nga babaye sa Hawaiʻi WIC

Ang imong WIC nga pagkaon:

 • Ubos sa tambok ug taas sa fiber
 • Makahatag ug klase-klasing nutrisyon
 • Makatabang sa pagkab-ot sa himsog nga pagtaas sa timbang ug himsog nga bata.

Pakete sa Pagkaon:

 • Cereal: 36 onsas
 • Tibuok trigo: 1 libra
 • Prutas ug mga gulay: $47
 • Juice o duga: 144 onsas (3-12oz nga naka-yelo o 3-48oz nga panudlanan)
 • Ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 4.5 gallons
 • Yogurt o ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 1 kwarter
 • Keso: 1 libra
 • Itlog: 1 dosena
 • Mga liso ug peanut butter: 1 ka libra nga uga o 4 ka delata ug peanut butter 16-18 onsas jar

Sa dili pa matawo ang imong bata, pakig-istorya sa magtatambag sa WIC maykalabotan sa pagpili ug usa sa tulo ka pakete sa pagkaon para nimo ug sa imong bata.


 

Listahan sa pagkaon sa Hawaiʻi WIC alang sa inahan ug bug-os gipasuso nga bata

Kini nga pakete sa pagkaon mao ang pinakadako ug wala maglakip ug pormula sa bata. Ang inahan ug ang bata makakuha niini nga pakete sa pagkaon hangtod sa unang adlaw nga natawhan sa bata.

Ikaw makadawat ug suporta sa pagpasuso hangtod sa unang tuig sa imong anak. Ang WIC ug ang American Academy of Pediatrics nagrekomendar nga gatas sa inahan lamang ang ipasuso sa bata sulod sa 6 ka bulan sa kinabuhi sa bata. Sa dihang ang imong bata anaa na sulod sa 6 ka bulan, ipa-ila ang solidong pagkaon ug ipadayon ang pagpasuso sulod sa 2 ka tuig o taas pa, o kon unsa imong tinguha.

Pakete sa pagkaon sa Inahan

 • Cereal: 36 onsas
 • Tibuok trigo: 1 libra
 • Prutas ug mga gulay: $52
 • Juice o duga: 144 onsas (3-12oz nga naka-yelo o 3-48oz nga panudlanan)
 • Ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 5 gallons
 • Yogurt o ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 1 kwarter
 • Keso: 2 libra
 • Itlog: 2 dosena Mga liso ug peanut butter: 1 libra nga pina-uga o 4 nga delata ug 16-18oz jar sa peanut butter
 • Delata nga tuna, salmon, tinapa ug mackerel: 30oz

Ang inahan nga nagapasuso ug bug-os sa daghan (kambal, triplets, ubp.) makadawat ug dugang gidaghanon sa pagkaon.

Pakete sa Pagkaon sa Bata

Sa dihang ang imong bata mo edad ug 0-5 ka bulan:

 • Ang pinakamaayo ug tinubdan sa pagkaon lamang nga kinahanglan sa imong bata niining panahona mao ang gatas sa inahan.

Sa dihang ang imong bata mo edad 6-11 ka bulan:

 • Cereal sa masuso:24oz (8oz or 16oz panudlanan)
 • Pagkaon nga prutas sa bata ug gulay: 64 panudlanan,4oz matag usa
 • Pagkaon nga karne sa bata: 31 panudlanan, 2.5oz matag usa

Ang listahan sa pagkaon sa Hawai'i WIC para sa inahan ug dili bug-os nga gipasuso nga mga bata.

Kini nga pakete alang lamang sa pamilya kinsa nagapakaon ug gatas sa inahan ug pormula. Kini nakabaton ug mas gamay nga pagkaon kompara sa bug-os nga gatas sa inahan nga pakete sa pagkaon apan mas daghan pa kompara sa formula nga pakete sa pagpakaon, ug kini naglakip ug pormula. Ang gidaghanon sa pormula nagdepindi sa panginahanglan sa imong bata ug sa iyang edad. Ang inahan ug ang bata makadawat niini hangtod sa unang adlaw nga natawhan sa bata.

Isip usa ka WIC nga inahan, makadawat ka ug supporta sa pagpasuso sa tibuok unang tuig sa imong anak.

Pakete sa pagkaon sa Inahan:

 • Cereal: 36 onsas
 • Tibuok trigo: 1 libra
 • Prutas ug mga gulay: $52
 • Juice o duga: 144 onsas (3-12oz nga naka-yelo o 3-48oz nga panudlanan)
 • Ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 4.5 gallons
 • Yogurt o ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 1 kwarter
 • Keso: 2 libra
 • Itlog: 1 dosena
 • Mga liso ug peanut butter: 1 ka libra nga uga o 4 ka delata ug peanut butter 16-18 onsas jar

Pagkaon sa Bata nga Pakete:

Pagpasuso kon kauban nimo ang imong anak.

Sa unang bulan sa imong bata:

 • Pormula: Ikaw tingali makakuha ug 1 ka delata nga 12.4 onsas nga pormula sa powder. Pangutana sa trabahante sa inyong lokal nga opisina sa WIC.

Sa dihang ang imong bata mo edad 1-3 ka bulan:

 • Pormula: hangtod 4 ka delata nga 12.4 onsas nga powder*

Sa dihang ang imong bata mo edad 4-5 ka bulan:

 • Pormula: hangtod 5ka delata nga 12.4 onsas nga powder*

Sa dihang ang imong bata mo edad 6-11 ka bulan:

 • Pormula: hangtod sa 4 ka delata nga 12.4 onsas nga powder*
 • Cereal sa masuso: 24 onsas (8 onsas o 16 onsas nga panudlanan)
 • Pagkaon sa bata nga prutas ug mga gulay: 32 panudlanan - 4 onsas matag usa

*Ang tanan nga kantidad sa pormula gibanabana


 

Ang listahan sa pagkaon sa Hawai'i WIC para sa inahan ug Ginapakaon ug Pormula nga mga bata

Kini nga pakete para sa pamilya kinsa nagapakaon kasagaran ug pormula ug gamay nga pagpasuso o pormula lamang. Naglakip ug mas daghan nga pormula kay sa dili bug-os nga gipasuso nga pakete, apan dili tanang pormula tingali nga gikinahanglan sa imong bata. Ang inahan nga mopili niini nga pakete makadawat ug pagkaon sulod sa 6 ka bulan human nga matawo ang bata.

Kon kini ang imong pilion nga pakete, ang imong bata makadawat sa mosunod nga pagkaon sulod sa iyang unang tuig. Makadawat ka sa imong pagkaon sulod lamang sa unang 6 ka bulan. Isip usa ka WIC nga inahan, makadawat ka ug suporta sa pagpasuso sulod sa unang tuig sa imong bata.

Pakete sa pagkaon sa Inahan:

 • Cereal: 36 onsas
 • Prutas ug mga gulay: $47
 • Juice o duga: 96 onsas (2-12oz nga naka-yelo o 48oz nga panudlanan)
 • Ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 3 gallons
 • Yogurt o ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 1 kwarter
 • Keso: 1 libra
 • Itlog: 1 dosena
 • Mga liso ug peanut butter: 1 ka libra nga uga o 4 ka delata ug peanut butter 16-18 onsas jar
 • Ang pakete sa pagpakaon nga pormula makahatag niini nga pagkaon sulod sa unom ka bulan dihang matawo na ang imong bata. Ang inahan nga mo pili sa Bug-os o Dili bug-os nga pagpasuso nga pagkaon nga pakete makadawat ug dugang pa sulod sa isa ka tuig.

Pagkaon sa Bata nga Pakete:

Pagpasuso kon magkauban mo sa imong bata

Sa dihang ang imong bata mo edad 0-3 ka bulan

 • Pormula: Hangtod pero dili mo sobra sa 9 ka delata nga 12.4 onsas powder*

Sa dihang ang imong bata mo edad 4-5 ka bulan

 • Pormula: hangtod pero dili mo sobra sa 10 ka delata nga 12.4 onsas powder*

Sa dihang ang imong bata mo edad ug 6-11 ka bulan

 • Pormula: hangtod 4 ka delata nga 12.4 onsas powder*
 • Cereal sa masuso: 24 onsas (8 onsa o 16 onsas panudlanan)
 • Pagkaon sa bata nga prutas ug mga gulay: 32 ka panudlanan - 4 onsas matag-usa

*Ang tanan nga kantidad sa pormula gibanabana


 

Ang listahan sa pagkaon sa Hawai'i WIC sa kabataan 1-2 ang pangidaron

Ang WIC's nga pagkaon sa imong bata:

 • Ubos sa taba ug taas sa fiber.
 • Makahatag lainlain nga nutrisyon.
 • Makatabang sa pagkab-ot ug himsog nga timbang.

Pakete sa Pagkaon sa Bata (matag bata):

 • Cereal: 36 onsas
  Tibuok trigo: 2 libra
 • Prutas ug mga gulay: $26
 • Juice o duga: 128 onsas (2-16oz nga naka-yelo o 64oz nga panudlanan)
 • Ang whole milk: 2.5 gallons
 • Yogurt o whole milk: 1 kwarter
 • Keso: 1 libra
 • Itlog: 1 dosena
 • Mga liso: 1 ka libra nga uga o 4

Listahan sa Pagkaon sa Hawai'i WIC sa Bata 2-5 nga pangidaron

Unsa ang kalahian niini nga pakete gikan sa pakete sa pagkaon sa bata 1-2 ang pangidaron?

 • Ang whole milk pulihan sa ubos sa tambok (1%) o walat tambok nga gatas.
 • Ang peanut butter ug delata nga mga liso kauban sa kapuli sa pinauga nga mga liso.

Pakete sa Pagkaon sa Bata (matag bata):

 • Cereal: 36 onsas
 • Tibuok trigo: 2 libra
 • Prutas ug mga gulay: $26
 • Juice o duga: 128 onsas (2-16oz nga naka-yelo o 64oz nga panudlanan)
 • Ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 2.5 gallons
 • Yogurt o ubos sa tambok o walay tambok nga gatas: 1 kwarter
 • Keso: 1 libra
 • Itlog: 1 dosena
 • Mga liso ug peanut butter: 1 ka libra nga uga o 4 ka delata ug peanut butter 16-18 onsas jar